Asia-League

China, Japan, Südkorea
Asia-League-Hockey

2004 Nippon Paper Cranes, Kushiro, Japan
2005 Kokudo Toyko, Japan
2006 Kokudo Tokyo, Japan (2)
2007 Nippon Paper Cranes, Kushiro, Japan
2008 Oji Eagles, Tomakomai, Japan
2009 Nippon Paper Cranes, Kushiro, Japan
2010 Anyang Halla, Korea
2011 Anyang Halla, Korea und Tohoku Free Blades, Hachinohe, Japan
2012 Oji Eagles, Tomakomai, Japan (2)
2013 Tohoku Free Blades, Hachinohe, Japan
2014 Nippon Paper Cranes, Kushiro, Japan (4)
2015 Tohoku Free Blades, Hachinohe, Japan (3)
2016 Anyang Halla, Korea
2017 Anyang Halla, Korea
2018 Anyang Halla, Korea (5)

Nippon Paper Cranes 2014: Hisashi Ishikawa, Kazuhiko Kiyokawa, Ryosuke Oshima; Denis Akimoto, Masahito Ebina, Kengo Ito, Toshiyuki Kito, Hideyuki Osawa, Eric Regan (CAN), Shun Sakata, Ikuya Sato, Jun Tonosaki, Shinya Yanadori; Hayato Ebata, Hirokazu Haruta, Hidenao Kokubo, Naoya Kubo, Adam Miller (USA), Masahito Nishiwaki, Daisuke Obara, Mike Radja (USA), Motoki Sakagami, Hiroshi Sato, Shunsuke Sigeno, Hyung Yun Shin, Kenta Takagi; Hiroaki Sasaki, David Leger (CAN).
2014 – Nippon Paper Cranes Kushiro (4): Hisashi Ishikawa, Kazuhiko Kiyokawa, Ryosuke Oshima; Denis Akimoto, Masahito Ebina, Kengo Ito, Toshiyuki Kito, Hideyuki Osawa, Eric Regan (Ka), Shun Sakata, Ikuya Sato, Jun Tonosaki, Shinya Yanadori; Hayato Ebata, Hirokazu Haruta, Hidenao Kokubo, Naoya Kubo, Adam Miller (USA), Masahito Nishiwaki, Daisuke Obara, Mike Radja (USA), Motoki Sakagami, Hiroshi Sato, Shunsuke Sigeno, Hyung Yun Shin, Kenta Takagi; Hiroaki Sasaki, David Leger (Ka).
Tohoku Free Blades Hachinohe 2015: Michio Hashimoto, Michikazu Hata, Yuto Ito; Brad Farynuk (Ka), Tianyu Hu (Ch), Kazumoto Imajo, Shuji Kikuchi, Kyohei Kikuchi, Goshi Kumagai, Hikaru Satoh, Yuhei Shinohara, Logan Stephenson (Ka), Yuya Yamada; Shohei Ikeda, Shogo Iwatsuki, Takuma Kawai, Katsumasa Kondo, Naoto Muzuuchi, Michitaka Motono, Ryo Omiya, Kota Shinohara, Kim Staal (Dä), Go Tanaka, Sho Tanaka, Junya Yamada, Kazuki Yamamoto, Takuro Yamashita; J. Patrick MacCallum (Ka); Tomohito Okubo. (Foto: AL Hockey)
2015 – Tohoku Free Blades Hachinohe (3): Michio Hashimoto, Michikazu Hata, Yuto Ito; Brad Farynuk (Ka), Tianyu Hu (Chn), Kazumoto Imajo, Shuji Kikuchi, Kyohei Kikuchi, Goshi Kumagai, Hikaru Satoh, Yuhei Shinohara, Logan Stephenson (Ka), Yuya Yamada; Shohei Ikeda, Shogo Iwatsuki, Takuma Kawai, Katsumasa Kondo, Naoto Muzuuchi, Michitaka Motono, Ryo Omiya, Kota Shinohara, Kim Staal (Dä), Go Tanaka, Sho Tanaka, Junya Yamada, Kazuki Yamamoto, Takuro Yamashita; J. Patrick MacCallum (Ka); Tomohito Okubo. (AL Hockey)
2018 – Anyang Halla (5)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.